Międzynarodowe Spotkania Nieprzypadkowe
Oko Nigdy Nie Śpi- Kujawsko-Pomorskie 2016
„MIŁOŚĆ”

edycja III

30.06-3.07.2016 r.

Miejsce: Pałac w Lubostroniu, Bydgoszcz

Podstawowym problemem (tematem) tegorocznych spotkań jest pojęcie Miłości. Miłości nie tylko pojmowanej w kontekście uczucia, ale w wielu innych kontekstach, często niezauważalnych i niebezpośrednio wynikających z prowadzonych badań czy obszaru zainteresowań naukowych.

Dodatkowe pytanie, które chcielibyśmy postawić zaproszonym wykładowcom i panelistom brzmi:

„Czy zwrot wielu przedstawicieli humanistyki ku sztuce jako alternatywnej wobec nauki formie przedstawiania, analizowania, rozumienia i zmieniania świata to wyraz pogłębienia relacji, czy syndrom porzucenia jednej dziedziny na rzecz drugiej?”

Sympozjum relacyjne- podstawowe założenia.

Sympozjum relacyjne to działanie naukowo edukacyjne wyabstrahowane z doświadczenia związanego z dwoma edycjami „Spotkań nieprzypadkowych”, realizowanych przez Fundację Kultury Rozruch w latach 2014 i 2015 w Zespole Pałacowym Lubostroń koło Łabiszyna. Projekt łączy formułę panelu seminaryjnego połączonego integralnie z pokazami filmowymi, wystawami, spektaklami teatralnymi, happeningami i perfomansami. Jednym z założeń spotkań było zaprezentowanie sztuki wymykającej się prostym opisom. Sztuki, która jest intuicyjna, irracjonalna i eksperymentalna.

W trakcie spotkań chcemy przeprowadzić wstępne badania procesów zachodzących pomiędzy uczestnikami oraz różnymi formami uczestnictwa w naszym wydarzeniu. Chcemy też zaprezentować różnorodne formy współpracy między wykładowcami, artystami, organizatorami i odbiorcami. Chcemy nakłonić wykładowców, artystów, organizatorów do zmiany formuły uczestnictwa (prezentacji). Naszym celem jest wytworzenie bardzo bliskich, kreatywnych relacji. Konsekwencją naszego spotkania będzie publikacja wybranych materiałów (prawdopodobnie w postaci relacji filmowej), której forma oraz zarys merytoryczny powstanie podczas sympozjum.
Sympozjum relacyjne stanowią wykłady zaproszonych naukowców, krytyków, znawców przedmiotu dotyczące interesującej nas tematyki, jak również wystąpienia (prelekcje) zaproszonych artystów opisujących przyczyny i skutki ich poczynań w reprezentowanych przez siebie dziedzinach badań i sztuki (prezentacje w całkowicie dowolnej formie). Wszyscy uczestnicy spotkań przez cztery dni stają się rezydentami (Pałac Lubostroń Województwo Kujawsko Pomorskie) realizującymi na miejscu swoje przestrzenie wyrazu artystycznego, intelektualnego czy badawczego. Oprócz odpowiedzi na postawione przez organizatorów podstawowe pytanie (problem) celem spotkań będzie również stworzenie systemu naukowej rejestracji i opracowania wniosków płynących ze spotkań. Chcemy też stworzyć metodologię prowadzącą do wykonania syntetycznego opisu wydarzenia oraz jego znaczenia w kontekście kulturowym, społecznym, artystycznym, performatywnym. Mamy wrażenie, że interesujące są lub mogą być procesy zachodzące w trakcie spotkania między artystami, naukowcami, organizatorami, przedstawicielami instytucji, a co za tym idzie dosyć nieuchwytny wpływ wszelkich typów działań na siebie.
Andrzej Banach w eseju O snach i nowej sztuce przytacza dające wiele do myślenia hasło francuskiego fowisty Raoula Dufy: „Nazwać po imieniu – to niszczyć. Sugestia – to twórczość. To, co ulotne i nieuchwytne od zawsze przeciwstawiane było naukowej solidności. Europejczycy dążący za wszelką cenę do racjonalizacji, technizacji i medykalizacji rzeczywistości, niejednokrotnie napotykali z tego powodu na swej drodze przeszkody nie do pokonania. Na szczęście pomiędzy okopami dwóch skrajnych obozów rozciąga się cała połać ziemi niczyjej, a sztuka może swobodnie korzystać z wszelkiego rodzaju inspiracji, łącząc ze sobą pozornie przeciwstawne wątki (np. naukowe dowodzenie). Wiedza i intuicja, platońska doxa i episteme, czy w końcu jawa i sen, wszystko ostatecznie splata się w jedną nierozerwalną całość.” W wyniku kolektywnej analizy doświadczeń oraz sygnałów środowiska naukowego i artystycznego, podjęliśmy decyzję o powołaniu do życia samodzielnego sympozjum relacyjnego, jako autonomicznego tworu zasiedlającego „połać ziemi niczyjej” rozpostartą pomiędzy nauką i sztuką.

Spotkania oraz sympozjum dofinansowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego Współpraca: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Instytucja Kultury Pałac Lubostroń.

Oko Nigdy Nie Śpi edycje