Teatr Tańca 60+

Teatr Tańca 60+

Emilia Malczyk z Fundacji Kultury Rozruch pracuje z dwudziestoosobową seniorów prowadząc warsztaty z zakresu pracy z ciałem, improwizacji ruchu i symboliki ciała.

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu na scenie Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy i stanowią pracę nad rozwojem osobistym, poprawą sprawności fizycznej, budowaniem świadomości własnego ciała, poznawaniem nowych form ekspresji, nowych jakości ruchu, improwizacją tańca płynącego z naturalnych predyspozycji i możliwości ciała, posługiwaniem się językiem gestów, a więc językiem symbolicznym, działaniem w nowym obszarze sztuki, jakim jest teatr tańca.

 

To, co najcenniejsze w tym projekcie to SPOTKANIE, możliwość bycia razem i twórczego działania.

 

Wspólna aktywność uczestników projektu TEATR TAŃCA 60+ integruje, buduje nowe relacje, więzi, przyjaźnie, co niewątpliwie ma pozytywny wpływ na poczucie bycia potrzebnym oraz na kondycję psychofizyczną.