Sobotnia Góra

Sobotnia Góra

Scenariusz jest adaptacją baśni ludowej i pokazuje historię trzech braci, którzy próbują pomóc swojej chorej matce. Baśń opowiada o ich przygodach i trudnościach jakie napotykają na swojej drodze. Historia ma uniwersalne przesłanie, które jest nadal aktualne, co podkreśla konwencja filmu. Obraz nawiązuje do niemych filmów z początku dwudziestego wieku i jest hołdem złożonym taki twórcom jak Melies, Wiene, Corman.

Charakterystyczny klimat filmu wynika z faktu, że realizatorzy podążają tą samą drogą co twórcy z „początków kina”, ponieważ tak jak oni wówczas odkrywają podczas pracy nad filmem tajniki sztuki filmowej. Sposób pracy Grupy Czarny Karzeł jest połączeniem intuicji z miłością do sztuki. To połączenie daje surrealistyczne efekty.

film fabularny, niemy, czarno-biały, 45 min.