Ruszamy w miasto – warsztaty twórcze 60+

Ruszamy w miasto – warsztaty twórcze 60+

Projekt Ruszamy w miasto to warsztaty twórcze dla seniorów. Pracujemy od października 2015 do czerwca 2016 r. spotykając się dwa razy w tygodniu. Na projekt składają się warsztat twórczego rozwoju oraz warsztat pracy z ciałem łączący elementy teatru i tańca. Celem wspólnych działań jest napisanie scenariusza w oparciu o historie uczestników projektu, który posłuży do zbudowania etiud z pogranicza teatru i tańca. Wiosną 2016 r. przeniesiemy te działania z sali warsztatowej w przestrzeń miasta, gdzie realizować będziemy film na międzypokoleniowym planie filmowym. W czerwcu 2016 r. odbędzie się premiera filmu w Bydgoszczy.

Celem projektu Ruszamy w miasto jest wydobycie z uczestników, poprzez twórczą pracę, ich potencjału, wspólne wzmacniające działanie grupy, radość z tworzenia i bycia razem.

Dla uczestników projektu Ruszamy w miasto i przyjaciół Teatr Polski i Kino Orzeł przygotowali bilety w specjalnej cenie na spektakle i filmy przez cały okres trwania projektu tj. od października 2015 do czerwca 2016.

Miejsce: Teatr Polski w Bydgoszczy (Współorganizator), Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (Partner), Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy (Partner)
Projekt dofinansowano ze środków programu Seniorzy w akcji Polsko-Amerykańska Fundacji Wolności i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.