Prolog. Twarz i Maska: Werner Herzog

Prolog. Twarz i Maska: Werner Herzog

Galeria Miejska bwa Bydgoszcz

prywatna wieża przy ul. Świętej Trójcy w Bydgoszczy
28 czerwca–30 lipca oraz 4 lipca

wernisaż: 28 czerwca

 

Wystawa prezentująca 20 fotosów z kinematograficznego dorobku Wernera Herzoga koncentruje się na ukazaniu relacji i inspiracji pomiędzy malarstwem a filmowym językiem reżysera. Ekspozycja, przybierając formę multimedialnej instalacji, przywołuje osobliwą galerię obrazów, w której niczym sen pojawiają się filmowe kadry, portrety bohaterów – podświadoma projekcja niezdefiniowanych obszarów rzeczywistości. Tym samym otwiera pole do poszukiwania odpowiedzi na jedno z najważniejszych pytań stawianych przez Herzoga: kim właściwie jesteśmy jako ludzie.

Twórczość Wernera Herzoga określana jest często mianem filmowego „eseju o człowieku”. Bohaterami jego obrazów są postaci „odmieńców” i „szaleńców” niedopasowanych do funkcjonujących norm, konwencji i reguł. Samotni, zbuntowani, odrzucający reguły społecznego porządku, przekraczający granice, podróżujący do kresu własnych możliwości – swoim egzystencjalnym uwikłaniem wyrażają jedyną możliwą drogę dotarcia do wewnętrznej prawdy o nas samych.

Specyfika realizmu herzogowskiego obrazu służy ukazaniu wnętrza – tego, co skrywane, ukryte, pulsujące pod powierzchnią. Obecne w jego twórczości wpływy estetyki i myśli romantyzmu, egzystencjalizmu i ekspresjonizmu – zauważane i przywoływane przez krytyków i badaczy – nie wyczerpują zarówno pola odniesień, jak i interpretacyjnych odczytań. Jak zauważa Joanna Sarbiewska w książce „Ontologia i estetyka filmowych obrazów Wernera Herzoga”, wyjątkowość Herzoga kryje się przede wszystkim w referencyjnej mocy filmowego obrazu, który rejestruje bytową (niemą, ukrytą) obecność – niedostępną innym narzędziom poznawczym.

Choć Herzog „wierzy w celuloidową taśmę”, to jego filmy zakorzenione są w tradycji sztuki. Specyfikę języka filmowego Herzoga tworzą między innymi relacje jego dzieł z malarstwem, przywołujące nie tylko twórczość przedstawicieli romantyzmu czy ekspresjonizmu, ale i baroku czy też późnego średniowiecza. Jak często mówi w wywiadach reżyser, to właśnie malarstwo miało nieporównanie większy wpływ na jego twórczość niż jakiekolwiek dzieło filmowe. Inspiracje i wpływy wykraczają tu jednak poza podobieństwa wyłącznie formalne, kompozycyjne, ikoniczne cytaty. Dotyczą znacznie głębszych obszarów doświadczenia, podnoszonych w hermeneutycznych analizach malarstwa. Jak pisze Leszek Kołakowski w „Horror metaphysicus”, różne aspekty rzeczywistości ostatecznej (to, co bezimienne i nieopisywalne) najlepiej znajdują swój wyraz w religii i sztuce. Intensywny akt przeżycia i doświadczenia artystycznego otwiera bowiem poczucie zrozumienia, rodzaj ulotnego spełnienia, które jest zarówno prawomocne w sensie poznawczym, jak i dostarcza przeświadczenia, iż jest się w styczności z czymś bardziej realnym niż codzienna rzeczywistość.

Wojciech Luchowski – kurator „Oko Prolog” Edycja 2018

Program PROLOGU

28.06.2018, godz. 18.00, Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy

Wernisaż wystawy „Twarz i Maska: Werner Herzog“
Kurator: Wojciech Luchowski/ współpraca: Tomasz Zieliński

  • Lucki Stipetić, Dyrektor Werner Herzog Filmproduction – rozmowa video

  • prof. Krzysztof Kozłowski: „Fitzcarraldo to ja. O filmach fabularnych Wernera Herzoga“ – wykład

29.06.2018, godz.18.00, prywatna wieża przy ul. Świętej Trójcy 35/52 w Bydgoszczy

Otwarcie wystawy fotografii Piotra Różyckiego „Czarny Piotruś“ (impreza towarzysząca)

(po wernisażu możliwość zwiedzania tylko po uprzednim kontakcie mailowym: fundacjarozruch@gmail.com)

30.06.2018, godz. 18.00, Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy

Prof. Marcin Giżycki, wykład oraz pokaz filmu „Szklane serce“, reż. Werner Herzog, 1976

04.07.2018, godz. 19.00, Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy

prof. Zbigniew Mikołejko, wykład: „Wampir niejedno ma imię”

Wydarzenie OKO Prolog jest wstępem do Międzynarodowych Spotkań Nieprzypadkowych „OKO NIGDY NIE ŚPI“, które odbędą się w dniach 01.07.2018 – 04.07.2018 w Pałacu Ostromecko.

kurator – Wojciech Luchowski
koordynacja – Tomasz Zieliński

Organizator: Fundacja Czarny Karzeł
Współorganizator: Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy
Współpraca: Werner Herzog Film i Deutsche Kinemathek Museum für Film und Fernsehen
Współfinansowanie: Miasto Bydgoszcz

Fundacja Czarny Karzel