Opera Objazdowa

Opera Objazdowa

Opera Objazdowa to 5 pokazów plenerowych opery antydepresyjnej „Cristoforo Colombo” i „Andy Warhola” na najbardziej oddalonych od centrum miasta osiedlach Bydgoszczy w wykonaniu Chóru Społecznego Czarnego Karła.

Pokazy będą się odbywać w miejscach publicznych. Będziemy informować na bieżąco. Pokazy przeznaczone są dla mieszkańców Bydgoszczy, którzy ze względów komunikacyjnych nie zawsze mogą uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych odbywających się w centrum.

Pokazy będą całkowicie darmowe. Nasze opery przeznaczone są dla odbiorców w każdym wieku, dają im dużo radości, są pogodne i wysmakowane wizualnie.

Opera Objazdowa w znaczących miejscach urbanistycznych na terenie Bydgoszczy

Synagoga znajdująca się w Bydgoszczy, w dzielnicy Fordon. Pierwsza wzmianki o Żydach w Fordonie pochodzą z końca XVI w. Na podstawie zachowanych wzmianek z innych obszarów Kujaw można sądzić, iż pojawili się tutaj wcześniej. We wsi szlacheckiej Miedzyń, położonej w pobliżu Fordonu w 1596 r. istniała synagoga. Przypuszcza się, iż w Fordonie dość szybko wzniesiono synagogę, lecz zapewne wraz z całym miastem spłonęła w 1617 r. Pierwsza wiadomość o bóżnicy w Fordonie pochodzi z 1649 roku. Znajdowała się ona w pierzei ówczesnego rynku, lecz miała być przeniesiona na inne miejsce. Prawdopodobnie była drewniana i uległa spaleniu wiosną 1656 r. wraz z całym miastem. Pusty plac po synagodze władze miejskie zamieniły na inny, a ten został sprzedany w 1660 r. Nową drewnianą bóżnicę wzniesiono w środku miasta. Być może istniała już w 1660 r. lub też była w budowie. Wzmiankowano ją w 1666, 1699, 1702, 1712, 1726, 1734 r. W 1761 biskup kujawski Antoni Sebastian Dembowski zezwolił na wybudowanie nowej synagogi w miejscu starej. Miała mieć wymiary 15,24 x 8,8 x 4,10 m. W tym roku Żydzi rozpoczęli prace przy fundamentach, jednak bez zgody władz powiększyli wymiary budowli do 17,43 z 12 m i jednocześnie zagarnęli kilkanaście łokci z gruntu miejskiego. Nie wiadomo kiedy została wzniesiona, w 1781 r. jawi się już jako wykończona. Z powodu braku źródeł trudno dokładnie odtworzyć wygląd obiektu, jednak na podstawie nikłych przekazów i analogicznych budowli z terenu Kujaw można nakreślić jej przypuszczany obraz. Bóżnicę wzniesiono w układzie wzdłużnym, na kamiennej podmurówce. Partię wschodnią zajmowała sala główna na planie kwadratu, do której od zachodu przylegał (nie wyodrębniony w bryle) przedsionek z babińcem na piętrze (dostępnym zewnętrzną klatka schodową). Na podstawie źródeł pisanych można przypuszczać, iż bóżnica była wzniesiona z drewna w konstrukcji zrębowej, z drewnianym dachem. Ściany były gacone, a we wnętrzu obłożone warstwą gliny na trzcinowym ruszcie. Synagoga ta uległa spaleniu podczas pożaru miasta, który miał miejsce po 1820, a przed 1825 r. Po tym pożarze zbudowano obecnie zachowaną synagogę ok. 1827/1828 roku.

Chata pomennonicka w Otorowie – reliktem dawnej zabudowy jest chata pomennonicka z 1768 r. w Otorowie. W XVIII i XIX wieku mieszkańcami tego terenu byli w większości osadnicy niemieccy wyznania ewangelicko-unijnego. W latach 1910–1911 zbudowano kościół ewangelicki oraz cmentarz w centralnym punkcie wsi (nieczynny). Po 1945 r. wysiedlonych Niemców zastąpili polscy osadnicy.

Śluza IV i V na Okolu – Śluza została oddana do użytku w 1915 r. podczas przebudowy Kanału Bydgoskiego. Oddano wówczas do użytku nowy dwukilometrowy odcinek kanału, podczas gdy odcinek stary o długości 3,5 km (z pięcioma śluzami) wyłączono z użytku przekształcając go w park. Z powodu posadowienia na trudnym gruncie (iły poznańskie) śluza ulegała uszkodzeniom w latach 1914 i 1917. W 1921 r. zarysował się bardzo silnie mur głowy dolnej – tak, iż woda, napełniająca komorę nie przeciekała, ale wprost wylewała się. Uszkodzenie to zniwelowano wiosną 1922 r.W 2005 r. śluzę Okole wraz z budynkami towarzyszącymi wpisano do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego.

Program i miejsca występów:

 

1. 31.05.2018 godz 15.15 (czwartek) – z Pawłem L. Gilewskim i Kacprem Buńkowskim – Festyn Rodzinny Śluzy 2018/ Osiedle Okole

2. 14.06.2018, godz 20.00 (czwartek) – z Łukaszem Przykłockim / Hala Moderator Inwestycje ul.Rycerska/ Osiedle Bocianowo

3. 15.06.2018 (piątek) godz 20.00 – z Łukaszem Przykłockim/ Ogród Uprawy Sztuki przy Synagodze/ Osiedle Stary Fordon

4. 21.06. 2018, godz. 19 (czwartek)- z Łukaszem Przykłockim/ Rada Osiedla/ Osiedle Łęgnowo Wieś

5. 22.06.2018 godz.17.30 (piątek) – pokaz filmu Theatrum Magicum oraz występ chóru z Łukaszem Przykłockim / Kino Jeremi/ zakończenie roku szkolnego/ Osiedle Nowy Fordon

 

projekt współfinansowany ze środków Miasta Bydgoszcz

Fundacja Czarny Karzel