Oko Nigdy Nie Śpi 2016 – MIŁOŚĆ

Oko Nigdy Nie Śpi 2016 – MIŁOŚĆ

Międzynarodowe Spotkania Nieprzypadkowe
Oko Nigdy Nie Śpi

MIŁOŚĆ

 

Podstawowym problemem (tematem) tegorocznych spotkań jest pojęcie Miłości. Miłości nie tylko pojmowanej w kontekście uczucia, ale w wielu innych kontekstach, często niezauważalnych i niebezpośrednio wynikających z prowadzonych badań czy obszaru zainteresowań naukowych.

 

Dodatkowe pytanie, które chcielibyśmy postawić zaproszonym wykładowcom i panelistom brzmi:

„Czy zwrot wielu przedstawicieli humanistyki ku sztuce jako alternatywnej wobec nauki formie przedstawiania, analizowania, rozumienia i zmieniania świata to wyraz pogłębienia relacji, czy syndrom porzucenia jednej dziedziny na rzecz drugiej?”

Sympozjum relacyjne- podstawowe założenia.

Sympozjum relacyjne to działanie naukowo edukacyjne wyabstrahowane z doświadczenia związanego z dwoma edycjami „Spotkań nieprzypadkowych”, realizowanych przez Fundację Kultury Rozruch w latach 2014 i 2015 w Zespole Pałacowym Lubostroń koło Łabiszyna. Projekt łączy formułę panelu seminaryjnego połączonego integralnie z pokazami filmowymi, wystawami, spektaklami teatralnymi, happeningami i perfomansami. Jednym z założeń spotkań było zaprezentowanie sztuki wymykającej się prostym opisom. Sztuki, która jest intuicyjna, irracjonalna i eksperymentalna.

 

W trakcie spotkań chcemy przeprowadzić wstępne badania procesów zachodzących pomiędzy uczestnikami oraz różnymi formami uczestnictwa w naszym wydarzeniu. Chcemy też zaprezentować różnorodne formy współpracy między wykładowcami, artystami, organizatorami i odbiorcami. Chcemy nakłonić wykładowców, artystów, organizatorów do zmiany formuły uczestnictwa (prezentacji). Naszym celem jest wytworzenie bardzo bliskich, kreatywnych relacji. Konsekwencją naszego spotkania będzie publikacja wybranych materiałów (prawdopodobnie w postaci relacji filmowej), której forma oraz zarys merytoryczny powstanie podczas sympozjum.

 

Sympozjum relacyjne stanowią wykłady zaproszonych naukowców, krytyków, znawców przedmiotu dotyczące interesującej nas tematyki, jak również wystąpienia (prelekcje) zaproszonych artystów opisujących przyczyny i skutki ich poczynań w reprezentowanych przez siebie dziedzinach badań i sztuki (prezentacje w całkowicie dowolnej formie). Wszyscy uczestnicy spotkań przez cztery dni stają się rezydentami (Pałac Lubostroń Województwo Kujawsko Pomorskie) realizującymi na miejscu swoje przestrzenie wyrazu artystycznego, intelektualnego czy badawczego. Oprócz odpowiedzi na postawione przez organizatorów podstawowe pytanie (problem) celem spotkań będzie również stworzenie systemu naukowej rejestracji i opracowania wniosków płynących ze spotkań. Chcemy też stworzyć metodologię prowadzącą do wykonania syntetycznego opisu wydarzenia oraz jego znaczenia w kontekście kulturowym, społecznym, artystycznym, performatywnym. Mamy wrażenie, że interesujące są lub mogą być procesy zachodzące w trakcie spotkania między artystami, naukowcami, organizatorami, przedstawicielami instytucji, a co za tym idzie dosyć nieuchwytny wpływ wszelkich typów działań na siebie.

 

Andrzej Banach w eseju O snach i nowej sztuce przytacza dające wiele do myślenia hasło francuskiego fowisty Raoula Dufy: „Nazwać po imieniu – to niszczyć. Sugestia – to twórczość. To, co ulotne i nieuchwytne od zawsze przeciwstawiane było naukowej solidności. Europejczycy dążący za wszelką cenę do racjonalizacji, technizacji i medykalizacji rzeczywistości, niejednokrotnie napotykali z tego powodu na swej drodze przeszkody nie do pokonania. Na szczęście pomiędzy okopami dwóch skrajnych obozów rozciąga się cała połać ziemi niczyjej, a sztuka może swobodnie korzystać z wszelkiego rodzaju inspiracji, łącząc ze sobą pozornie przeciwstawne wątki (np. naukowe dowodzenie). Wiedza i intuicja, platońska doxa i episteme, czy w końcu jawa i sen, wszystko ostatecznie splata się w jedną nierozerwalną całość.” W wyniku kolektywnej analizy doświadczeń oraz sygnałów środowiska naukowego i artystycznego, podjęliśmy decyzję o powołaniu do życia samodzielnego sympozjum relacyjnego, jako autonomicznego tworu zasiedlającego „połać ziemi niczyjej” rozpostartą pomiędzy nauką i sztuką.

 

Spotkania oraz sympozjum dofinansowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego Współpraca: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Instytucja Kultury Pałac Lubostroń.

30.06 – 03.07. 2016

Wywodząca się z surrealizmu idea „Miłości szalonej” będzie punktem wyjścia trzeciej edycji Spotkań nieprzypadkowych.

Podczas trawnia festiwalu odbędzie się eksperymentalne sympozjum relacyjne.

 

Program

30.06.2016 czwartek

18.00 – Otwarcie Spotkań w Sali Rotundowej

18.15 – Agnieszka Taborska – wykład: „Pojęcie miłości szalonej w surrealistycznej teorii i sztuce”

18.45 – otwarcie wystaw: 
– Magdaleny Franczuk & Artur Chrzanowski (kurator) „ The Book of Wonder“
– Terry Buchholz – „Displaced (person)“performance
– Open space *

20.45 – Spotkanie muzyczne: Tomek Licak, Maciej Wróbel, Piotr Kaliski, Jarosław Majewski, Maks Gwinciński, Grzegorz Pleszyński, Łukasz Owczarzak, Bartek Kapsa, Artur Maćkowiak, Sławomir Szudrowicz i ……Banquett

21.30 – Markus Mussinghoff –„Expanded touchscreen“ performance

 

01.07.2016 piątek

9.00-11.00 – Emilia Malczyk& Czarny Karzeł ….karmienie Miłością czyli śniadanie (Domek Myśliwski)

10.00 – 11.15 – Joanna Lessing- Pernak – wykład, działanie, badanie (pałac)

10.00 – 11.00 – Jolanta Ciesielska– dyżuruje: „Gabinet listów miłosnych pisanych na różne okazje, w stylu romantycznym i nie tylko” (park)

11.15 – Daniel Roland Sobota – wykład „Wędrówki po istnieniu“

12.00 – Agnieszka Taborska– wykład: Sadomasochistyczny związek Uniki Zürn i Hansa Bellmera (Pałac)

15.30 – Ewa Kuryluk – wykład

17.00 (godziny wejść: 17-17.30; 17.45-18.15; 18.30-19)​ – Kaye Winwood & Sarah Baker – Diabolical Roses – performance (Galeria k.Oranżerii)

18.00 – 19.00 – Jolanta Ciesielska – dyżuruje: „Gabinet listów miłosnych pisanych na różne okazje, w stylu romantycznym i nie tylko” (park)

17.00 – 18.00 – Joanna Lessin –Pernak – wykład / działanie / badanie

19.10 – Joern Burmester – „Sorry VI“ performance

19.30 – Emilia Malczyk& Czarny Karzeł ….karmienie Miłością czyli kolacja (Domek Myśliwski)

21.00 – Maciek Bączyk – Mleczne medium – audiowizualny performance

22.00 – Grzegorz Pleszyński – Symfonia Antydepresyjna Oko nigdy nie śpi/ Chór Czarnego Karła (Park)

23.00 – Kuba Elwertowski – „ Serca bicie“– instalacja w parku

23.15 – Współ. Gra – spektakl teatralny (Oranżeria)

00.00 – Łukasz Owczarzak & Czarny Karzeł – otwarta sesja zdjęciowa z muzyką na żywo (Park)

00.00 – spotkanie muzyczne w oranżerii oraz pokaz zdjęć Kamila Milewskiego zrealizowanych w Łancucie (Theatrum Magicum)

02.07.2016 sobota

09.00 – 11.00 – Emilia Malczyk& Czarny Karzeł ….karmienie Miłością czyli śniadanie (Domek Myśliwski)

10.00 – 11.00 – Jolanta Ciesielska– dyżuruje:  „Gabinet listów miłosnych pisanych na różne okazje, w stylu romantycznym i nie tylko”(park)

11.00 – Arkadiusz Tabero – Psychoanalityczna miłość. Przypadek Carla Gustava Junga i Sabine Spierlein (park za pałacem)

13.00 – Grażyna Świętochowska – wykład

15.00 – Zbigniew Mikołejko – wykład – „Zabić kochanków z Werony” (pałac)

17.15 – Marta Filipiak&Czarny Karzeł – Five o’clock (labirynt w parku )

17.45 – Joanna Lessing– Pernak– wykład, działanie, badanie (labirynt w parku)

19.00 – Maria Waśko – Konstrukcja w procesie w Bydgoszczy/wykład (sala rotundowa)

20.00 – Emilia Malczyk & Czarny Karzeł ….karmienie Miłością czyli kolacja (Domek Myśliwski)

21.00 – Kuba Mikurda i Kuba Woynarowski wykład na podstawie książeczki „Corpus Delicti”, o przedmiotach w filmach Waleriana Borowczyka

23.00 – Karolina Ford „Prześwity“ – film, spotkanie z autorką (Oranżeria)

00.00 – Adam Kruk&Artur Maćkowiak – UTOPJA / koncert / wideo / instalacja dźwiękowa

00.30 – spotkanie muzyczne w oranżerii

 

03.07.2016 niedziela

10.00- śniadanie w parku

  • W trakcie całych Spotkań w ramach rezydencji artystycznej odbędą się warsztaty oraz pokaz efektów pracy Pawła Passiniego i Studia Aktorskiego neTTheatre
  • Artyści, których będzie można spotkać w działaniu: Marcin Giżycki, Bogdan Dziworski, Marcin Roszczyniała, Kamil Kusy, Diana Ronnberg, Kordian Lewandowski.

W zespole parkowym swoją pracę realizowali będą:

  • Bogdan Dziworski
  • Kamil Kusy
  • Studio aktorskie neTTheatre

* Open space:

– Anna Maciejewska –” Przechył cielesności ” instalacja
– Justyna Jułga – „Wydobyte z cienia“ fotografia

 

Sympozjum relacyjne w ramach Spotkań (Nie)przypadkowych OKO NIGDY NIE ŚPI
30.06.2016 – 03.07.2016.
Spotkanie odbędzie się w Zespole Pałacowym w Lubostroniu.