[:pl]Mistrz i Róża/ Twardowski w Bydgoszczy[:en]The Master and the Rose / Twardowski in Bydgoszcz[:]

[:pl]Mistrz i Róża/ Twardowski w Bydgoszczy[:en]The Master and the Rose / Twardowski in Bydgoszcz[:]

[:pl]

twardowski-banner1

 

Mistrz i Róża /Twardowski w Bydgoszczy
to działanie realizowane w ramach projektu Urzędu Miasta Bydgoszczy „Bydgoszcz Kręci” przez Fundację Czarny Karzeł.

Efektem jest realizacja teledysku.

Teledysk ten połączy nowe formy artystycznej ekspresji z elementami tradycyjnej legendy (odmiennego od powszechnie znanych podania o Mistrzu Twardowskim).

Będzie on zatem eksponował – z jednej strony – symboliczne „ikony” miasta, historyczne i legendarne, jego charakterystyczne „znaki”, miejsca i zabytki, zarówno istniejące, jak i nieistniejące (katedralny obraz Madonny z Różą i dawną farę, kościół świętego Idziego, klasztor bernardynek, zamek, rynek, ulicę Długą, Bramę Kujawską).

Z drugiej strony natomiast – wykorzystując formy musicalu (ze specjalnie w tym celu napisanymi tekstami piosenek), melodramatu, baśni filmowej oraz filmu przygodowego (na wzór „Tajemnic Paryża”) – ukaże miasto jako przestrzeń odradzania się z upadku (materialnego i duchowego) oraz skutecznego zmagania się dobra ze złem, szczęścia z nieszczęściem.
Ostatecznym przesłaniem teledysku ma być apologia Bydgoszczy jako miasta dobrego i przyjaznego życia (piosenki będą miały wymiar i charakter uniwersalny, nie wiążąc się ściśle z jakąś dawną epoką historyczną, lecz odnosząc się również i do czasów współczesnych).


Osoby zaangażowane w projekt:

Występują:

Chór Społeczny Czarnego Karła, Krystyna Nowak, Krystyna Mazurówna, Czesław Mozil, Łukasz Przykłocki, Bisz (B.O.K.), Kay (B.O.K.), Arek Wiśniewski(B.O.K. Schizma), Tadeusz Żak


Realizatorzy:

Zbigniew Mikołejko – reżyseria, scenariusz

Łukasz Owczarzak – zdjęcia

Marta Filipiak – scenografia, kostiumy, produkcja

Arek Wiśniewski – muzyka

Grzegorz Pleszyński – muzyka Chóru

Beata Opic – kierownik produkcji , promocja

Jacek Puzinowski – promocja i rozpowszechnianie

Radek Zalewski – obsługa techniczna planu

Piotr Wąsik – kierownik planu

Zbigniew Ratkiewicz – główny oświetlacz

Marcin Roszczyniała – asystent kamery, montaż, postprodukcja

Karolina Rosińska, Irma Was, Gosia Kośnik – wykonanie scenografii

Małgosia Klonecka, Gina Piotrowska – wizażystki

Julia Hercka-Wiśniewska – fryzury


Projekt dofinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Bydgoszcz

Urząd Miasta Bydgoszczy


Mistrz i Róża/ Twardowski w Bydgoszczy na facebook’u

[:en]

twardowski-banner1

 

The Master and the Rose / Twardowski in Bydgoszcz is the activity realised as part of the Bydgoszcz City Hall’s Project “Bydgoszcz Kręci”, by the Czarny Karzeł Foundation. As a result, a music video was created.

The music video will combine new forms of artistic expression with the elements of the traditional legend (a legend of Master Twardowski different from the commonly known ones).

It will thus, on the one hand, feature the symbolic “icons” of the city, both historical and legendary ones, its characteristic “signs”, places and historic places, both existing and non-existing ones (cathedral painting of the Madonna with Rose and the former parish church, St. Idzi’s Church, the convent of Bernardine nuns, the castle, the main square, Długa Street, the Kujawska Gate). 

On the other hand – by using the form of musical theatre (with the song lyrics written specifically for this purpose), melodrama, fairy tale and adventure movie (inspired by “The Mysteries of Paris”) – will show the city as the space for being reborn from the fall (material and spiritual) and successful struggle of the good with the evil, and of happiness with misery.

The final message of the music video will defend Bydgoszcz as a good city, a place enabling one to lead a pleasant life (the songs will be of universal character and scope, not being related to any former historical period, but referring to present times as well).


 

Starring: 
Black Dwarf Social Choir, Krystyna Nowak, Krystyna Mazurówna, Czesław Mozil, Łukasz Przykłocki, Bisz (B.O.K.), Kay (B.O.K.), Arek Wiśniewski(B.O.K. Schizma), Tadeusz Żak


 

Realised by:
directed and written by Zbigniew Mikołejko
Łukasz Owczarzak – filming
Marta Filipiak – stage design, costumes, production
Arek Wiśniewski – music
Grzegorz Pleszyński – Choir’s music
Beata Opic – director ofproduction, advertising
Jacek Puzinowski – advertising and publishing
Radek Zalewski – technical operation of the set
Piotr Wąsik – set director
Zbigniew Ratkiewicz – main gaffer
Marcin Roszczyniała – camera assistant, editing, post-production
Karolina Rosińska, Irma Was, Gosia Kośnik – scenography
Halina Kośnik – makeup
Julia Hercka-Wiśniewska – hairdresser


The project has been subsidized from the fund of Bydgoszcz City Hall.

Urząd Miasta Bydgoszczy


Mistrz i Róża/ Twardowski w Bydgoszczy on Facebook

[:]