Mistrz i Róża/ Twardowski w Bydgoszczy

Mistrz i Róża/ Twardowski w Bydgoszczy

Mistrz i Róża /Twardowski w Bydgoszczy –
to działanie realizowane w ramach projektu Urzędu Miasta Bydgoszczy „Bydgoszcz Kręci” przez Fundację Czarny Karzeł.

Efektem jest realizacja teledysku.

Teledysk ten połączy nowe formy artystycznej ekspresji z elementami tradycyjnej legendy (odmiennego od powszechnie znanych podania o Mistrzu Twardowskim).

Będzie on zatem eksponował – z jednej strony – symboliczne „ikony” miasta, historyczne i legendarne, jego charakterystyczne „znaki”, miejsca i zabytki, zarówno istniejące, jak i nieistniejące (katedralny obraz Madonny z Różą i dawną farę, kościół świętego Idziego, klasztor bernardynek, zamek, rynek, ulicę Długą, Bramę Kujawską).

Z drugiej strony natomiast – wykorzystując formy musicalu (ze specjalnie w tym celu napisanymi tekstami piosenek), melodramatu, baśni filmowej oraz filmu przygodowego (na wzór „Tajemnic Paryża”) – ukaże miasto jako przestrzeń odradzania się z upadku (materialnego i duchowego) oraz skutecznego zmagania się dobra ze złem, szczęścia z nieszczęściem.
Ostatecznym przesłaniem teledysku ma być apologia Bydgoszczy jako miasta dobrego i przyjaznego życia (piosenki będą miały wymiar i charakter uniwersalny, nie wiążąc się ściśle z jakąś dawną epoką historyczną, lecz odnosząc się również i do czasów współczesnych).

Reżyserem i scenarzystą teledysku jest prof Zbigniew Mikołejko.

Kostiumy i scenografię projektuje Marta Filipiak

Osoby zaangażowane w projekt to m. inn: Krystyna Mazurówna, Czesław Mozil, Bisz, Grzegorz Pleszyński, Grupa Czarny Karzeł, grupa akrobatyczna i wiele innych osób

Projekt dofinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Bydgoszcz

Fundacja Czarny Karzel