Mistrz i Róża/ Twardowski w Bydgoszczy

Mistrz i Róża/ Twardowski w Bydgoszczy

Mistrz i Róża /Twardowski w Bydgoszczy –
to działanie realizowane w ramach projektu Urzędu Miasta Bydgoszczy „Bydgoszcz Kręci” przez Fundację Czarny Karzeł.
Efektem jest realizacja teledysku.
Teledysk ten połączy nowe formy artystycznej ekspresji z elementami tradycyjnej legendy (odmiennego od powszechnie znanych podania o Mistrzu Twardowskim).

Będzie on zatem eksponował – z jednej strony – symboliczne „ikony” miasta, historyczne i legendarne, jego charakterystyczne „znaki”, miejsca i zabytki, zarówno istniejące, jak i nieistniejące (katedralny obraz Madonny z Różą i dawną farę, kościół świętego Idziego, klasztor bernardynek, zamek, rynek, ulicę Długą, Bramę Kujawską).

Z drugiej strony natomiast – wykorzystując formy musicalu (ze specjalnie w tym celu napisanymi tekstami piosenek), melodramatu, baśni filmowej oraz filmu przygodowego (na wzór „Tajemnic Paryża”) – ukaże miasto jako przestrzeń odradzania się z upadku (materialnego i duchowego) oraz skutecznego zmagania się dobra ze złem, szczęścia z nieszczęściem.
Ostatecznym przesłaniem teledysku ma być apologia Bydgoszczy jako miasta dobrego i przyjaznego życia (piosenki będą miały wymiar i charakter uniwersalny, nie wiążąc się ściśle z jakąś dawną epoką historyczną, lecz odnosząc się również i do czasów współczesnych).


Osoby zaangażowane w projekt:

Występują:

Chór Społeczny Czarnego Karła, Krystyna Nowak, Krystyna Mazurówna, Czesław Mozil, Łukasz Przykłocki, Bisz (B.O.K.), Kay (B.O.K.), Arek Wiśniewski(B.O.K. Schizma), Tadeusz Żak

Realizatorzy:

Zbigniew Mikołejko – reżyseria, scenariusz

Łukasz Owczarzak – zdjęcia

Marta Filipiak – scenografia, kostiumy, produkcja

Arek Wiśniewski – muzyka

Grzegorz Pleszyński – muzyka Chóru

Beata Opic – kierownik produkcji, promocja

Jacek Puzinowski – promocja i rozpowszechnianie

Radek Zalewski – obsługa techniczna planu

Piotr Wąsik – kierownik planu

Zbigniew Ratkiewicz – główny oświetlacz

Marcin Roszczyniała – asystent kamery, montaż, postprodukcja

Karolina Rosińska, Irma Was, Gosia Kośnik – wykonanie scenografii

Małgosia Klonecka, Gina Piotrowska – wizażystki

Julia Hercka-Wiśniewska – fryzury

Projekt dofinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Bydgoszcz

Fundacja Czarny Karzel