[:pl]Fantastyczne Zimowe Wakacje[:en]Fantastic Winter Holidays[:]

[:pl]Fantastyczne Zimowe Wakacje[:en]Fantastic Winter Holidays[:]

[:pl]

Fantastyczne Zimowe Wakacje

Fantastyczne Zimowe Wakacje to edycja zimowa, kreatywnych warsztatów, które od kilku lat Fundacja organizuje dla dzieci, młodzieży, ale też dorosłych podczas letnich wakacji. Głównym celem projektu jest rozwijanie wyobraźni uczestników poprzez działania filmowe. Dlaczego filmowe? Stałym założeniem projektu jest przekonanie, że film właśnie jest tą dziedziną sztuki, która najmocniej przenosi w świat wyobraźni, a praca przy jego kreacji (na planie filmowym) jest często niespełnionym marzeniem wielu osób. Nazwa warsztatów ma zarazem sprowokować uczestników do odpowiedzenia sobie na pytania: czym jest fantazja, czy każdy ma fantazję, jak jej używać, ją uruchomić, czy jest przydatna? I czy można przeżyć FANTASTYCZNE WAKACJE, nigdzie nie wyjeżdżając? Ponieważ sytuacja ekonomiczna nie pozwala licznym rodzinom na „wyjazdy wakacyjne” np. ferie zimowe chcemy pokazać, że można przeżyć fantastyczne wakacje nie wyjeżdżając ze swojej miejscowości. Fundacja od 2013 do 2017 roku zrealizowała pięć edycji projektu, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem lokalnej społeczności, tj. mieszkańców Ostromecka, Lubostronia, Łabiszyna (ale też Bydgoszczy i Torunia). W ich trakcie uczestnicy w sposób teoretyczny i praktyczny poznawali zasady pracy na planie filmowym, pisania scenariuszy, tworzenia storyboardów oraz uzyskali wiele innych praktycznych umiejętności. Podczas jednej z edycji mieli też możliwość współpracy ze znanym reżyserem B. Dziworskim, a sceny wówczas zrealizowane weszły do jego filmu „Plus minus, czyli podróże muchy na Wschód”. Nowy program, wychodząc naprzeciw potrzebom dostrzeżonym przez fundację w trakcie warsztatów, ukaże proces powstawania scenografii do znanej polskiej baśni „Kwiat paproci”. Warsztaty są okazją do rozwinięcia zainteresowań artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych. Mają zachęcić uczestników do samodzielnego realizowania filmów, pisania scenariuszy, tworzenia storyboardów, aktywnego, twórczego sposobu życia oraz odkrywania nowych pasji a także popularyzacji sztuki filmowej na lokalnym rynku. Warsztaty prowadzone są przez członków Fundacji oraz artystów związanych z fundacją.

Fantastyczne Zimowe Wakacje współfinansowane są ze środków Urzędu Miasta w Bydgoszczy
Urząd Miasta Bydgoszczy

[:en]

Fantastyczne Zimowe Wakacje

 

Fantastic Winter Holidays is the winter edition of the creative workshops that the Foundation has organised for several years for children, teenagers and adults, during the summer holidays. The main goal of the project is to develop the participants’ imagination through movie-related activities. Why movie-related? The permanent objective of the project is the belief that film is the branch of art that takes one into the world of imagination to the greatest extent, and working on creating it (at the film set) is often an unfulfilled dream of many people. The name of the workshops is supposed to provoke participants to answer the following questions: what is imagination? Does everybody have it? How can you stir and use it? Is it useful? And – can you have FANTASTIC HOLIDAYS without actually going away? As the financial situation does not allow many families to have ‘holiday trips’, e.g. winter break trips, we wish to prove that you have fantastic holidays without leaving your hometown. In the years 2013-2017, the Foundation realized five editions of the project, which generated considerable interest of the local communities, that is the inhabitants of Ostromecko, Lubostroń and Łabiszyn (of Bydgoszcz and Toruń as well). During all the editions, the participants got to know the principles of working at the film set, writing scripts and creating storyboards, both in a practical and theoretical way; they also gained several other practical skills. During one of the editions, the participants had the chance to cooperate with a well-known film director, B. Dziworski, and the scenes shot during the workshop became part of his movie, ‘Plus minus, czyli podróże muchy na Wschód’. The new program will show the process of creating the stage design for the well-known Polish folk tale, ‘The fern flower’, as the need to do that was recognized by the foundation during the previous workshops. The workshops are a great opportunity to develop artistic interests of children, teenagers and adults. They are supposed to encourage the participants to create movies by themselves, to write scripts, create storyboards, lead active and creative lives, and to develop new passions, as well as to popularise the art of movie making in the local market. The workshops are held by the members of the Foundation and some artists related to it.

Fantastic Winter Holidays have been subsidized from the Bydgoszcz City Hall’s funds.

Urząd Miasta Bydgoszczy

[:]