Back to the top

Fundusz eksportowy

logotypy-unijne

FUNDACJA CZARNY KARZEŁ REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 1. WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU DZIAŁANIA 1.5 OPRACOWANIE I WDRAŻANIE NOWYCH MODELI BIZNESOWYCH DLA MŚP PODDZIAŁANIA 1.5.3 WSPARCIE PROCESU UMIĘDZYNARODOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTW

TYTUŁ PROJEKTU: WEJŚCIE FUNDACJI CZARNY KARZEŁ NA MIĘDZYNARODOWY RYNEK EUROPY ZACHODNIEJ ORAZ CHIN

CELEM PROJEKTU JEST ROZPOCZĘCIE SPRZEDAŻY NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH PRODUKTÓW FIRMY, ZBUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI MARKI W CHINACH I EUROPIE ZACHODNIEJ ORAZ PODPISANIE KONTRAKTÓW Z KONTRAHENTAMI ZAGRANICZNYMI.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 570 089,90 ZŁ.

© 2017 Fundacja Czarny Karzeł All rights reserved