Chór Społeczny Czarnego Karła

Chór Społeczny Czarnego Karła

Chór Społeczny Czarnego Karła 
/ Grzegorz Pleszyński Orkiestra

„Opera antydepresyjna Oko nigdy nie śpi”

 

Grupa Artystyczna Czarny Karzeł składa się z przedstawicieli różnych zawodów nieartystycznych, skupionych na realizacji projektów związanych z szeroko rozumianą sztuką wizualną ( filmy, taniec, kostiumy, scenografia, działania parateatralne, hepeningi, instalacje, sympozja naukowe i.in.). Grupa Czarny Karzeł jest zawodowo interdyscyplinarna. Skupia ludzi młodych, w średnim wieku oraz seniorów. Powołanie Chóru Społecznego Czarnego Karła związane jest z możliwością realizacji nieograniczonego spektrum zainteresowań członków grupy. Dla zrozumienia naszych działań kluczowa jest estetyka jaką propagował niemiecki kompozytor Hanns Eisler (1898–1962), a także wybitny kontynuator jego myśli Heiner Goebbels. W tym przypadku mamy na myśli tzw. demokratyzację muzyki oraz innych dziedzin sztuki. „(…) muzyka jawi mi się przede wszystkim jako transformacja innej, minionej muzyki, nie jest już medium indywidualnej wypowiedzi, lecz porządkiem od dawna przypisanym przez instancje naszej muzycznej socjalizacji. Kompozytor nie jest już wynalazcą, panem swoich dźwięków, to one o wiele bardziej dominują nad komponującym je podmiotem, ponieważ są przed nim już wcześniej”. Dzieje świadomej działalności człowieka przeniknięte są nieprzepartą chęcią muzykowania, choć wielu z nas nie posiada wiedzy ani talentu muzycznego. Kwestia demokratyzacji oraz uspołecznienia muzyki, zarówno w aspekcie kompozytorskim, jak również wykonawczym, to tak naprawdę przełamanie granicy dzielącej amatorów i profesjonalistów. Źródeł demokratycznego grania w duchu Hansa Eislera trzeba szukać w działalności „Tak Zwanej Radykalnie Lewicowej Orkiestry Dętej”, którą Heiner Goebbels współtworzył w latach 70. Zespół liczył około dwudziestu osób, wśród których znaczną część stanowili amatorzy. Goebbels odkrywał wówczas sens apoteozowanej przez Eislera współpracy profesjonalistów z dyletantami (…)”[1]

Nasze działanie ma głębokie uzasadnienie społeczne oraz artystyczne i edukacyjne. Chór Społeczny Czarnego Karła współpracując z profesjonalistami z różnych dziedzin, czerpie od nich wiedzę, a sam przekazuje niebywałą energię do działania oraz koncentrację i pasję tworzenia. Członkiem Chóru Społecznego może zostać każdy, kto chce uczestniczyć w naszym projekcie. Nikomu nie stawiamy żadnych warunków wstępnych. Wiemy z doświadczenia, że wszyscy posiadamy jakieś umiejętności. Nas najbardziej interesuje zaangażowanie. Wspólnie z kompozytorami, dyrygentami, scenografami i in. szukamy przestrzeni pomiędzy systemami, językami dźwiękowymi, idiomami i estetykami wykonawczymi. Wyjątkowe znaczenie przywiązujemy do elementów związanych z kostiumami i scenografią, które w przeważającej mierze wykonujemy sami. Bardzo istotne jest aby nasze pokazy poszerzać o bliski kontakt z odbiorcami. Podczas występów wspólnie z odbiorcami spożywamy przygotowane przez nas posiłki, a członkowie Chóru Społecznego Czarnego Karła stają się w tym czasie żywymi eksponatami (instalacjami) prezentującymi wykwintne kostiumy.

Na zakończenie można powiedzieć, że najważniejszą czynnością, którą stara się pielęgnować Chór Społeczny Czarnego Karła jest śmiech. „(…) jeżeli ktoś traktuje własne dyskursy i działania wyłącznie serio, jeżeli nigdy się z nich i razem z nimi nie śmieje; jeżeli co poważniejsze, nigdy nie śmieje się z siebie – znaczy to, że zamknął przed sobą ogromny afektywny obszar doświadczenia i wiedzy (…) Istnieją myśli potrzebujące śmiechu, by je w ogóle pomyśleć(…)” [2]

[1] Fragment książki Moniki Pasiecznik i Tomasza Biernackiego Opera. 2.1. Eseje o operach współczesnych wydanej przez Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

[2] Jon Mckenzie „Performuj albo…” TAiWPN Universitas 2011