Anima Animals

Anima Animals

Zabawa, happening, sesja fotograficzna grupy Czarny Karzeł, która odbyła się zimą w parku pałacowym w Lubostroniu. Sesja nawiązywała do mitu o zwierzęcej naturze człowieka. Od tysięcy lat ludzie doświadczali i wierzyli, że dzikie zwierzęta żyjące wokół nas reprezentują wszelkiego rodzaju moce – tak zwane mana. Wierzono też, że człowiek, dzięki specjalnym rytuałom i zabiegom magicznym może owe moce pozyskać dla siebie. Tak więc zjadając mięso jaguara uzyskiwało się jego niezwykłą szybkość potrzebną do polowania, nosząc skórę niedźwiedzia wchodziło się w posiadanie jego ogromnej siły, oddając cześć wężowi można było partycypować w jego tajemniczej mądrości.

Dziś wierzenia i rytuały zmieniły się, ale – jak twierdzą badacze psychiki ludzkiej tacy jak Carl Gustaw Jung, twórca psychologii głębi czy Arnold Mindell ojciec psychologii procesu, nieświadoma psyche wciąż jeszcze posiada zwierzęce reprezentacje, które symbolicznie pojawiają się w snach czy różnego rodzaju symbolach kultury. Reprezentacje te, to części naszej psychiki, które niosą ze sobą podstawowe energie życiowe i różnego rodzaju jakości i emocje, które, mimo że często budzące lęk i niechęć są niezbędne w naszym ludzkim życiu.

cykl czarno-białych fotografii i film 2 min.